Publiczne Przedszkole nr 14 im. Kubusia Puchatka

Ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski - Zawada

Witaj na stronie PP14 w Zawadzie


Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1

Publiczne Przedszkole Nr 14
im. Kubusia Puchatka
w Wodzisławiu Śląskim

Ramowy rozkład zajęć:
Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.00 w oparciu o ramowy rozkład dnia  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.
Dla każdego oddziału funkcjonuje szczegółowy rozkład dnia. W godzinach porannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno - kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas po zakończeniu zajęć planowanych wypełniają dzieciom swobodne zabawy w kącikach tematycznych. 

Dojazd:

Dane kontaktowe:

Adres Placówki:

Publiczne Przedszkole nr 14

Ul. Konwaliowa 4,
44-373 Wodzisław Śląski

Tel: +48 324562737
e-mail:
http://pp14zawada.manifo.com 

Sekretariat ZSP nr 1

Sekretariat placówki jest czynny
codziennie od 7:30-15:30

Kadra Przedszkola

Pracą wychowawczą i dydaktyczną całej Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kieruje
Dyrektor Pani mgr Bożena Pluta 
  Wicedyrektor Pani
mgr Monika Komarek


Obecnie w naszej placówce funkcjonują
4 grupy wiekowe:
3,4 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Monikę Jęczmionka
pomoc nauczyciela:
Dominika Behr
4,5 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Iwonę Belta
5,6 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Beatę Mielańczyk
6 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Danutę Przybyła

Język angielski w grupie 4,5- latków oraz w grupie 6-latków prowadzi:
mgr Patrycja Penkała
Język angielski w grupie 3,4-latków oraz
5,6-latków prowadzi:
mgr Anika Szydziak
Język niemiecki w grupie 6-latków prowadzi:
mgr Monika Storka
Religię w grupie 6-latków prowadzi:
mgr Joanna Żaba


W swych działaniach zmierzających do tworzenia dobrego wizerunku Przedszkola nauczyciele są dzielnie wspierani przez pozostały personel w osobach:

Intendentka:
p. Dorota Mazurek
Główna kucharka:
p. Małgorzata Wawrzynek
Pomoc kucharki:
p. Małgorzata Stachowiak,
p. Maria Kuczera
p. Patrycja Kuszka
Woźne oddziałowe:
p. Joanna Główczyńska
 p. Jolanta Szweda
p. Beata Gruszka

Biblioteka

Czynna:
Poniedziałek-Wtorek: 9:00 - 14:00
Środa-Czwartek: 12:00-17:00
Piątek: 12:00 - 16:00

Opiekunem bibioteki jest: Barbara Rosół Polub Nas na Facebook
Polub naszą stronę a będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami i zmianami. Zapraszamy.