Publiczne Przedszkole nr 14
im. Kubusia Puchatka


Ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski - Zawada

Witaj na stronie PP14 w Zawadzie


Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1

Publiczne Przedszkole Nr 14
im. Kubusia Puchatka
w Wodzisławiu Śląskim

Ramowy rozkład zajęć:
Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 6.30 do 16.00 w oparciu o ramowy rozkład dnia  uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.
Dla każdego oddziału funkcjonuje szczegółowy rozkład dnia. W godzinach porannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno - kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas po zakończeniu zajęć planowanych wypełniają dzieciom swobodne zabawy w kącikach tematycznych. 

Dojazd:

Dane kontaktowe:

Adres Placówki:

Publiczne Przedszkole nr 14

Ul. Konwaliowa 4,
44-373 Wodzisław Śląski

Tel: +48 324562737
e-mail:
http://pp14zawada.manifo.com 
 

Sekretariat ZSP nr 1

Sekretariat placówki jest czynny codziennie od 7:30-15:30 

Kadra Przedszkola

Pracą wychowawczą i dydaktyczną całej Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kieruje
Dyrektor Pani mgr Bożena Pluta 
  Wicedyrektor Pani
mgr Monika Komarek


Obecnie w naszej placówce funkcjonuje
5 grup wiekowych:
3 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Żanetę Bieniek
pomoc nauczyciela:
Dominika Behr
4 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Monikę Jęczmionka
4,5 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Danutę Przybyła
5,6 -latki prowadzone przez Panią:
mgr Iwonę Belta
6-latki prowadzone przez Panią:
mgr Beatę Mielańczyk

Język angielski w grupie 3-latków, 4-latków i 4,5- latków prowadzi Pani:
mgr Magdalena Skowronek
Język angielski w grupie 5,6-latków i 6- latków prowadzi Pani:
mgr Patrycja Malarek

Religię w grupie 6-latków prowadzi:
mgr Joanna Żaba


W swych działaniach zmierzających do tworzenia dobrego wizerunku Przedszkola nauczyciele są dzielnie wspierani przez pozostały personel w osobach:

Intendentka: p. Dorota Mazurek
Główna kucharka:p. Patrycja Kuszka
Pomoc kucharki:p. Małgorzata Stachowiak,p. Wioletta Glenc, p. Gabriela Adamczyk
Woźne oddziałowe: p. Joanna Główczyńska, p. Jolanta Szweda, p. Beata Gruszka,p.Beata Czyżak

Rada Rodziców PP14

Przewodnicząca : Aleksandra Elsner
Zastępca: Karolina Wowra
Skarbnik: Beata Czyżak
Protokolant: Martyna WierzbicaPolub Nas na Facebook
Polub naszą stronę a będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami i zmianami. Zapraszamy.