Publiczne Przedszkole nr 14 im. Kubusia Puchatka

Ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski - Zawada

Zebranie rodziców dzieci przedszkolnych odbędzie się
30 sierpnia o godz. 17.00
O godz. 17.45 odbędzie się zebranie organizacyjne Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1